REKLAMA

ASTORIA CAPITAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 czerwca 2014 roku

2014-06-03 14:33
publikacja
2014-06-03 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ASTORIA CAPITAL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351150, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTORIA Capital S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Gandży, we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 30.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
art. 402^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ_2014.pdfTreść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ_2014.pdf
Projekty_uchwał_ZWZ_2014.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_2014.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_2014.pdfFormularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_2014.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-03 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-06-03 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki