28,8000 zł
-1,37% -0,4000 zł
Asseco South Eastern Europe SA (ASE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
YE'19_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_ASEE.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ASEE_i_Grupy_ASEE.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Sprawozdanie_z_badania_Grupy_ASEE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'19_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_ASEE_i_Grupy_ASEE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
I. Przychody ze sprzedaży 881 336 670 377 204 876 157 110
II. Zysk z działalności operacyjnej 110 200 74 482 25 617 17 456
III. Zysk brutto 110 430 78 060 25 671 18 294
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 91 322 65 163 21 229 15 272
V. Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 89 989 64 716 20 919 15 167
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 813 120 804 36 918 28 312
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (103 118) (43 288) (23 971) (10 145)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (24 910) (27 651) (5 791) (6 480)
IX. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 199 663 164 887 46 886 38 346
X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,73 1,25 0,40 0,29
XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,73 1,25 0,40 0,29


Wybrane dane finansowe z rocznego
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych Grupy ASEE zaprezentowano za okres 12 miesięcy zakończony 31
grudnia 2019 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2018 roku. Wybrane dane finansowe z rocznego skonsolidowanego bilansu
Grupy ASEE zaprezentowano wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na
dzień 31 grudnia 2018 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
YE'19 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy ASEE.PDFYE'19 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy ASEE.PDF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ASEE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
YE'19 Sprawozdanie Zarządu z działalnosci ASEE i Grupy ASEE.PDFYE'19 Sprawozdanie Zarządu z działalnosci ASEE i Grupy ASEE.PDF Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy ASEE za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku
YE'19 Sprawozdanie z badania Grupy ASEE.pdfYE'19 Sprawozdanie z badania Grupy ASEE.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ASEE za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku
YE'19 Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdfYE'19 Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
YE'19 Oświadczenie Rady Nadzorczej ws Komitetu Audytu.pdfYE'19 Oświadczenie Rady Nadzorczej ws Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
YE'19 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań ASEE i Grupy ASEE.pdfYE'19 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań ASEE i Grupy ASEE.pdf Ocena Rady Nadzroczej dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy ASEE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-24 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2020-02-24 Miljan Mališ Członek Zarządu
2020-02-24 Marcin Rulnicki Członek Zarządu
2020-02-24 Kostadin Slavkoski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.