REKLAMA

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2022-05-25 21:42
publikacja
2022-05-25 21:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZ_Asseco_South_Eastern_Europe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_ASEE_za_2021_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_Asseco_SEE_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 21 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 13.

W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://see.asseco.com/pl/
w zakładce: O Asseco/Relacje inwestorskie/Otoczenie prawne.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A.
Projekty Uchwał ZWZ Asseco South Eastern Europe.pdfProjekty Uchwał ZWZ Asseco South Eastern Europe.pdf Projekty uchwał ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021
Sprawozdanie z wynagrodzen Czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej ASEE za 2021 .pdfSprawozdanie z wynagrodzen Czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej ASEE za 2021 .pdf Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Raport_biegłego_rewidenta_Asseco_SEE_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport_biegłego_rewidenta_Asseco_SEE_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego ocena sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2022-05-25 Michał Nitka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki