REKLAMA

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

2022-06-21 15:04
publikacja
2022-06-21 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2021 i wypłacie dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości 100 370 509,48 zł (słownie: sto milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć złotych 48/100 groszy) w sposób następujący:

a) 8 029 640,76 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 76/100 groszy) przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego,
b) 66 424 641,28 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 28/100 groszy) przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 1,28 złoty (słownie: jeden złoty 28/100 groszy) na jedną akcję Spółki.
c) pozostałą część zysku z roku 2020 w kwocie 25 916 227,44 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 44/100 groszy) przeznaczyło na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 29 czerwca 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r.


Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-21 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2022-06-21 Michał Nitka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki