REKLAMA

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Informacja o zmniejszeniu pośrednio posiadanego przez Asseco Poland S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów

2021-09-24 21:02
publikacja
2021-09-24 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu pośrednio posiadanego przez Asseco Poland S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2021 r. Spółka otrzymała od Asseco Poland S.A. zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), o zmniejszeniu pośrednio posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1% ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji zbycia przez spółkę zależną Asseco International a.s. akcji Spółki zawartych poza rynkiem regulowanym w dniu 23 września 2021 r.
Przed dokonaniem ww. transakcji Asseco Poland S.A. pośrednio posiadała 26 954 631 akcji Spółki, stanowiących 51,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 26 954 631 głosów, co stanowiło 51,94% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po dokonaniu ww. transakcji Asseco Poland S.A. pośrednio posiada 26 407 081 akcji Spółki, stanowiących 50,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 26 407 081 głosów, co stanowi 50,89% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie Asseco Poland S.A. poinformowała, że nie posiada, za wyjątkiem Asseco International a.s., podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, że nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie oraz, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2021-09-24 Michał Nitka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki