REKLAMA

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Informacja o szacunkowych wybranych wynikach finansowych za I półrocze 2022 roku

2022-08-03 07:58
publikacja
2022-08-03 07:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Prezentacja_szacunkowe_wyniki_FS_ASEE_2022_Q2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wybranych wynikach finansowych za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) przekazuje poniżej oraz w załączeniu wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Asseco South Eastern Europe osiągnięte w pierwszym półroczu 2022 roku.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły:
- za pierwsze półrocze 2022 roku ok. 658 mln zł i były o ok. 132 mln (+25%) wyższe niż w okresie porównawczym.
- za drugi kwartał 2022 roku ok. 346 mln zł i były o ok. 73 mln (+27%) wyższe niż w okresie porównawczym.

Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł:
- za pierwsze półrocze 2022 roku ok. 99 mln zł, i był o ok. 18 mln (+22%) wyższy niż w okresie porównawczym.
- za drugi kwartał 2022 roku ok. 52 mln zł i był o ok. 10 mln (+23%) wyższy niż w okresie porównawczym.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniósł:
- za pierwsze półrocze 2022 roku ok. 86 mln zł i był o ok. 19 mln (+28%) wyższy niż w okresie porównawczym.
- za drugi kwartał 2022 roku ok. 46 mln zł i były o ok. 11 mln (+31%) wyższy niż w okresie porównawczym.

Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły ok. 68 mln zł, tj. były o ok. 11mln (-14%) niższe od zanotowanych w okresie porównawczym.

Środki pieniężne netto (liczone zgodnie z metodologią przyjętą do prezentacji kwartalnych) na koniec drugiego kwartału 2022 wyniosły ok. 44 mln zł, czyli o ok. 4 mln zł (-8%) mniej niż na koniec roku 2021.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zaprezentowane powyżej dane nie uwzględniają efektu wynikającego z uwzględnienia MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji dla konsolidowanych spółek tureckich.

Ostateczne, skonsolidowane wyniki Grupy Asseco South Eastern Europe za pierwsze półrocze 2022 roku zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości, zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2022, w dniu 17.08.2022 r. w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022, będącym obecnie przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o opublikowaniu powyższych wstępnych danych mając na uwadze przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną Spółki, w tym w szczególności zasadę 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w związku z przesunięciem terminu zakończenia audytu i publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r. spowodowanym zmianą firmy audytorskiej.

Załącznik: (prezentacja na temat szacunkowych wyników)
Załączniki
Plik Opis
Prezentacja szacunkowe wyniki FS ASEE 2022_Q2.pdfPrezentacja szacunkowe wyniki FS ASEE 2022_Q2.pdf Prezentacja na temat szacunkowych wyników

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2022-08-03 Michał Nitka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki