REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2021-03-23 17:10
publikacja
2021-03-23 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GrupaACP-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaACP-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Asseco_i_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Asseco_i_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Grupy_Asseco_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Grupy_Asseco_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_GACP_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_kons.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_GACP_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_kons.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'20_Wybrane_dane_finansowe_Grupy_Asseco.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'20_Wybrane_dane_finansowe_Grupy_Asseco.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 12 190,30 10 667,40 2 724 576,00 2 479 753,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 215,40 974,60 271 646,00 226 556,00
III. Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 1 079,10 886,60 241 183,00 206 100,00
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 867,90 702,30 193 979,00 163 257,00
V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 401,90 321,90 89 826,00 74 829,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 960,70 1 501,30 438 224,00 348 993,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -737,70 -669,70 -164 879,00 -155 679,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -520,30 -496,70 -116 289,00 -115 463,00
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019) 2 896,00 2 153,50 627 546,00 505 694,00
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 4,84 3,88 1,08 0,90
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 4,84 3,88 1,08 0,90
Pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
- w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN

Stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
- kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GrupaACP-2020-12-31.zipGrupaACP-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok 2020
GrupaACP-2020-12-31.zip.xadesGrupaACP-2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Asseco za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml.xades Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy
Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie na temat danych niefinansowych Grupy Asseco za rok 2020
Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xades Sprawozdanie na temat danych niefinansowych Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtmlInformacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN za rok 2020 Grupa Asseco
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml.xades Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN za rok 2020 Grupa Asseco - podpisy
20 YE GACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta kons.xhtml20 YE GACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta kons.xhtml Sprawozdanie z badania Grupy Asseco EY 2020
20 YE GACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta kons.T.xhtml.xades20 YE GACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta kons.T.xhtml.xades Sprawozdanie z badania Grupy Asseco EY 2020 - podpisy
YE'20 Wybrane dane finansowe Grupy Asseco.xhtmlYE'20 Wybrane dane finansowe Grupy Asseco.xhtml Wybrane dane finansowe Grupy Asseco za rok 2020
YE'20 Wybrane dane finansowe Grupy Asseco.xhtml.xadesYE'20 Wybrane dane finansowe Grupy Asseco.xhtml.xades Wybrane dane finansowe Grupy Asseco za rok 2020 - podpisy
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej o prawidłowości KA 2020
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej 2020
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki