REKLAMA

ASSECO POLAND: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

2021-05-14 11:12
publikacja
2021-05-14 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_05_13_AG_zgloszenie_kandydatur_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorysy_kandydatow_na_Czlonkow_RN_ACP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_kandydatow_na_Czlonkow_RN_ACP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Adama Górala zgłoszenia kandydatur:
• Pani Izabeli Albrycht,
• Pana Dariusza Brzeskiego,
• Pana Jacka Ducha,
• Pana Piotra Maciąga,
• Pana Adama Nogi,
• Pana Piotra Żaka
jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
W załączeniu do raportu Spółka przedstawia życiorysy kandydatów oraz pisemne oświadczenia kandydatów zawierające zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej, wraz z informacją o zakresie spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
2021_05_13_AG zgłoszenie kandydatur_signed.pdf2021_05_13_AG zgłoszenie kandydatur_signed.pdf
Życiorysy kandydatów na Członków RN ACP.pdfŻyciorysy kandydatów na Członków RN ACP.pdf
Oświadczenie kandydatów na Członków RN ACP.pdfOświadczenie kandydatów na Członków RN ACP.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2021-05-14 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki