REKLAMA

ASSECO POLAND: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

2021-05-07 15:40
publikacja
2021-05-07 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Pismo_przewodnie_ACP-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Artur_Gabor_CV_do_publikacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Oswiadczenie_kandydata_A.Gabor_draft_Asseco_do_publikacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. zgłoszenia kandydatury Pana Artura Gabora na Członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i spełnieniu wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.
W załączeniu do raportu Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zgłoszenia kandydata, jego życiorys oraz oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_Pismo_przewodnie_ACP-sig-sig.pdf1_Pismo_przewodnie_ACP-sig-sig.pdf
2_Artur Gabor_CV_do_publikacji.pdf2_Artur Gabor_CV_do_publikacji.pdf
3_Oświadczenie_kandydata_A.Gabor_draft_Asseco_do publikacji.pdf3_Oświadczenie_kandydata_A.Gabor_draft_Asseco_do publikacji.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2021-05-07 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki