REKLAMA

ASSECO POLAND: Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu

2020-07-14 17:31
publikacja
2020-07-14 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_07_14_Statut_Asseco_Poland_ujednolicony.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki zawierającego zmiany Statutu Spółki związane z zwiększeniem liczby Członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lipca 2020 r. (raport nr 18/2020).
Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Zgodnie z §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
2020_07_14_Statut Asseco_Poland ujednolicony.pdf2020_07_14_Statut Asseco_Poland ujednolicony.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2020-07-14 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki