REKLAMA

ASSECO POLAND: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 20 maja 2021 r.

2021-05-20 19:55
publikacja
2021-05-20 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
14_2021_Zalacznik_uchwaly_podjete_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagradzaniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A._za_okres_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 20 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treść dokumentu, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco, które odbyło się 20 maja 2021 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
14_2021_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ.pdf14_2021_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ.pdf
Sprawozdanie o wynagradzaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za okres 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagradzaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za okres 2019-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki