REKLAMA

ASSECO POLAND: Korekta numeru raportu bieżącego 14/2020 z dnia 14 lipca 2020

2020-07-14 18:52
publikacja
2020-07-14 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020 KOR
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Korekta numeru raportu bieżącego 14/2020 z dnia 14 lipca 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka") informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie nr 14/2020 „Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu” z dnia 14 lipca 2020 roku, błędnie podano numer raportu. Prawidłowy numer raportu to 19/2020.
Treść raportu pozostaje bez zmian.


Podstawa prawna:
Zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2020-07-14 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki