ASSECO POLAND: Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.

2019-07-08 22:46
publikacja
2019-07-08 22:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. wpłynęła do Spółki informacja od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie, zawartych w dniu 28 czerwca 2019 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 15%.
Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 1 lipca 2019 roku Aviva OFE posiadał 12 474 603 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,03% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 12 474 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,03 % ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 2 lipca 2019 roku Aviva OFE posiadał 12 421 923 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,97% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 12 421 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,97% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-08 Adam Góral Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki