28,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2019 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości w wysokości 62 568 680,93 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2019-05-13 Mariusz Lizon Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.