REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki

2021-05-31 12:38
publikacja
2021-05-31 12:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 31 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2021 r. p. Dorotę Kenny (powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu Spółki), p. Jacka Pawlaka oraz p. Andrzeja Nowaka.
Jednocześnie w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych co do skuteczności czynności podjętych przez niektórych mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, Rada Nadzorcza Spółki odwołała z tzw. zarządu Spółki: p. Adama Stańczaka, p. Łukasza Stańczaka, p. Krzysztofa Przybyłowskiego oraz p. Weronikę Wagner.
Poniżej przedstawiono posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, nowych członków Zarządu Spółki:
Dorota Kenny
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze kontrolingu i finansów. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Od 2014 r. odpowiedzialna za stworzenie w Spółce Działu Kontrolingu. W latach 2019-2020, jako członek Zarządu Spółki odpowiadała m.in. za nadzór właścicielski oraz zarządzanie spółkami wchodzącymi w skład Grupy ASM.
Jacek Pawlak
Od blisko 20 lat w branży BTL. Absolwent kierunku Finanse na Politechnice Radomskiej. Z Grupą ASM związany od 2003 r. Doświadczony finansista, wieloletni CFO oraz członek zarządu Spółki, od 16 lat odpowiedzialny za wdrażanie strategii finansowych Grupy ASM.
Andrzej Nowak
Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze Private Equity i funduszy inwestycyjnych. Absolwent wydziału Matematyki Stosowanej na AGH w Krakowie, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Matematyka o specjalizacji Finanse i Ubezpieczenia. Licencjonowany doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych. Uczestnik międzynarodowego programu CFA (Level 3 Candidate). W ASM Group rozpoczął pracę w 2018 r. jako dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju nowego biznesu.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowych członków Zarządu Spółki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-05-31 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki