REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2021-09-09 20:03
publikacja
2021-09-09 20:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_ASM_tatiana_pikula.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Tatiany Pikula zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_ASM_tatiana_pikula.pdfzawiadomienie_ASM_tatiana_pikula.pdf zawiadomienie tatiana pikula

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-09-09 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki