REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 31 maja 2021 r.

2021-05-31 16:39
publikacja
2021-05-31 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_1_uchwaly_podjete_przez_NWZ_31_maja_2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 31 maja 2021 r. („NWZ”).
NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Projekty uchwał nr 2 i nr 4 zostały poddane pod głosowanie, lecz nie zostały powzięte. Treść niepowziętych projektów uchwał, Spółka przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał nr 1, nr 3 oraz od nr 5 (włącznie) do nr 20 (włącznie).
NWZ powzięło uchwałę o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka Zarządu Spółki p. Adama Stańczaka w związku z:
1.sposobem przeprowadzenia przez p. Adama Stańczaka inwestycji grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom; oraz
2.wykorzystywaniem środków grupy kapitałowej ASM Group na cele prywatne, tj. cele niezwiązane z prowadzeniem spraw oraz reprezentowaniem grupy kapitałowej ASM Group.
NWZ odbyło się prawidłowo mimo bezprawnych działań podejmowanych przez pełnomocników p. Adama Stańczaka.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 1 uchwały podjęte przez NWZ 31 maja 2021 r.pdfZałącznik 1 uchwały podjęte przez NWZ 31 maja 2021 r.pdf uchwaly podjete przez NWZ 31.05.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-05-31 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki