REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2023 roku

2023-01-31 18:28
publikacja
2023-01-31 18:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ("Rozporządzenie") informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku (w tym zaległych raportów okresowych za rok 2022):
- w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, który zostanie opublikowany: 30.04.2023 r.
- w zakresie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.: 30.04.2023 r.
- w zakresie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022: 30.04.2023 r.
- w zakresie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.: 30.04.2023 r.
- w zakresie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.: 30.05.2023 r.
- w zakresie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023: 30.09.2023 r.
- w zakresie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.: 29.11.2023 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
a) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego.
b) nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku i II kwartał 2023, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
c) nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i IV kwartał 2023 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
d) zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.
e) zgodnie z § 79 ust. 7 raport roczny oraz rozszerzony raport roczny będą przekazywane jednocześnie w dniu określonym przez Spółkę w raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Adam Stańczak Prezes Zarządu
2023-01-31 Łukasz Stańczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki