REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Rozwiązanie umowy o świadczenie usług atestacyjnych

2021-09-17 16:08
publikacja
2021-09-17 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rozwiazanie_ASM_PKF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług atestacyjnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 16 września 2021 r. otrzymał od PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („PKF”) oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o świadczenie usług atestacyjnych z 10 sierpnia 2021 r., której przedmiotem było m.in. badanie oraz przegląd przez PKF jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (rocznych oraz półrocznych) Spółki za okresy 2021 r. oraz 2022 r. Umowa była zawarta na 2 lata.
PKF uzasadniło swoją decyzję m.in. „poważnym konfliktem wewnętrznym” w Spółce, którego okoliczności powodują wystąpienie – według PKF – zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu. Rozwiązanie umowy wynika z decyzji PKF.
PKF do tej pory nie badała oraz nie przeglądała sprawozdań finansowych Spółki, a zatem PKF nie wyraziła do tej pory jakichkolwiek opinii lub wniosków z badania lub przeglądów tych sprawozdań, jak też nie odmówiła wyrażenia wniosków lub opinii.
Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo PKF, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.

Treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
rozwiazanie_ASM_PKF.pdfrozwiazanie_ASM_PKF.pdf oswiadczenie o rozwiazaniu umowy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-09-17 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki