REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN

2021-07-23 20:21
publikacja
2021-07-23 20:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 23 lipca 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) doręczył Spółce żądanie odkupu przez Spółkę wszystkich udziałów w kapitale zakładowym ASM Germany GmbH należących do Funduszu („Żądanie”).
Zgodnie z oświadczeniem Funduszu, żądanie zostało złożone na podstawie umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji docelowo w spółkę Vertikom GmbH, która została zawarta 25 kwietnia 2018 r. między Funduszem a Spółką przy udziale ASM Germany GmbH („ASM Germany”) („Umowa Inwestycyjna”) (Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej m.in. raportem bieżącym 6/2018 z 19 maja 2018 r.).
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej - w przypadkach przez Umowę Inwestycyjną przewidzianych - Fundusz, który jest uprawniony z 49,9% udziałów w ASM Germany (która to spółka została utworzona w celu inwestycji w Grupę Vertikom), może żądać odkupienia przez Spółkę wszystkich udziałów w ASM Germany należących do Funduszu („Opcja Put”).
Zgodnie z Żądaniem łączna cena za (wszystkie) udziały ustalona i żądana przez Fundusz od Spółki wynosi 13.971.800,00 euro.
Zarząd analizuje skuteczność wykonania Opcji Put przez Fundusz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-07-23 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki