REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 31 maja 2021 r.

2021-07-02 09:42
publikacja
2021-07-02 09:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia, datowanego na 24 czerwca 2021 r., o udzieleniu zabezpieczenia, przed wszczęciem postępowania, roszczenia Adama Stańczaka o ustalenie nieistnienia uchwał:
1) nr 5-9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 31 maja 2021 r.,
2) nr 15-20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 31 maja 2021 r,
3) nr 2-5 Rady Nadzorczej Spółki z 31 maja 2021 r.,
4) nr 9-12 Rady Nadzorczej Spółki z 31 maja 2021 r.
(łącznie „Uchwały”)
przez wstrzymanie skuteczności Uchwał do czasu zakończenia postępowania głównego w sprawie o ustalenie nieistnienia, ewentualnie ustalenie nieważności Uchwał („Postanowienie”).
Postanowienie nie zawiera uzasadnienia, a pozew Adama Stańczaka odnośnie do Uchwał nie został jeszcze wniesiony.
W opinii Spółki nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki, które uzasadniałyby nieistnienie lub nieważność Uchwał. W związku z tym, Spółka zamierza podjąć wszelkie działania prawne zmierzające do zaskarżenia Postanowienia.
Wydanie Postanowienia nie wpływa na skład Zarządu Spółki (w skład, którego wchodzi: Dorota Kenny, Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak). Mimo wydania Postanowienia, ważność i skuteczność zachowują poprzednie powołania członków Zarządu Spółki, potwierdzone dodatkowo oświadczeniem założycieli Spółki (o czym Spółka informowała 22 kwietnia 2021 r. raportem bieżącym 09/2021).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-07-02 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki