REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych akcjonariuszy Spółki

2021-04-27 22:43
publikacja
2021-04-27 22:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył Spółce odpis postanowienia datowanego na 19 kwietnia 2021 r. („Postanowienie”), wydanego na wniosek akcjonariusza Spółki – Adama Stańczaka, na podstawie którego Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zabezpieczyć roszczenie Adama Stańczaka o ustalenie, że:
1)Tatiana Pikuła (pisownia oryginalna) nie może wykonywać prawa głosu z 15.428.616 akcji Spółki oraz
2)Marcin Skrzypiec nie może wykonywać prawa głosu z 15.401.802 akcji Spółki.
Sąd zabezpieczył roszczenie w szczególności przez zakazanie wyżej wymienionym akcjonariuszom wykonywania prawa głosu z wyżej wymienionych akcji Spółki do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Z Postanowienia wynika, że pozew Adama Stańczaka na datę Postanowienia nie został jeszcze wniesiony.
Wobec błędów w treści Postanowienia prawidłowość postanowienia budzi uzasadnione wątpliwości. Ponadto poprzednio, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 2/2021 z 6 stycznia 2021 r., wniosek Adama Stańczaka przeciwko Spółce o udzielenie zabezpieczenia został prawomocnie oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dotychczas zatem roszczenia Adama Stańczaka były negatywnie rozpoznawane przez właściwie sądy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-04-27 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki