REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Bezprawne działania Adama Stańczaka skierowane przeciwko ASM GROUP S.A.

2021-04-29 23:52
publikacja
2021-04-29 23:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Bezprawne działania Adama Stańczaka skierowane przeciwko ASM GROUP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. (dalej: "Spółka”) w nawiązaniu do ostatnich bezprawnych działań Adama Stańczaka, skierowanych przeciwko Spółce informuje, że Adam Stańczak i Łukasz Stańczak, bezpodstawnie przedstawiający się jako członkowie Zarządu, wprowadzają w błąd opinię publiczną przekazując nieprawdziwe informacje do mediów.

Spółka kontynuuje bieżącą działalność, a skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Założyciele Spółki uprawnieni do powoływania oraz odwoływania członków Zarządu Spółki na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki potwierdzili ponadto, że w skład Zarządu Spółki na dzień 22 kwietnia 2021 r. wchodzą: Dorota Kenny (jako Prezes Zarząd Spółki), Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak.

Zarząd Spółki, m.in. w celu ochrony interesu Spółki, podejmuje obecnie kroki przeciwko bezprawnym działaniom Adama Stańczaka, byłego prezesa zarządu, który w sposób urągający wszelkim standardom kultury biznesowej zakłócił odbycie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i podszywa się pod władze Spółki.

Spółka wezwała pisemnie Pana Adama Stańczaka do zaprzestania bezprawnych działań wobec ASM GROUP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-04-29 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki