REKLAMA

ASBISc: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 25 stycznia 2022 r.

2022-01-25 09:40
publikacja
2022-01-25 09:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 25 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("NWZA”), które odbyło się w dniu 25 stycznia 2022 r., akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na NWZA była Spółka KS Holdings Ltd, której przysługiwało 20.443.127 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 89,50% liczby głosów na NWZA oraz odpowiadało 36,83% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień NWZA.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc reprezentowanych było łącznie 22.841.894 akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: List of shareholders holding at least 5% of votes at the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc
that was held on January 25th, 2022.


Legal basis: Art. 70(3) Act on Public Offering – AGM the list above 5%.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby informs that the entity named below was the shareholder
representing at least 5% of the number of votes at the Extraordinary
General Meeting of Shareholders of the Company („the EGM”) held on
January 25th, 2022:


KS Holdings Ltd which was entitled under shares held in the Company to
20,443,127 votes at the EGM, which accounted for 89.50% of the total
number of votes present at the EGM and for 36.83% of the total number of
votes in the Company as of the date of the EGM.


At the Extraordinary General Meeting of ASBISc Enterprises Plc
22,841,894 shares were represented.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki