REKLAMA

ASBISc: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2020 r.

2020-05-06 11:07
publikacja
2020-05-06 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Podjete_uchwaly_ZWZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Adopted_resolutions_AGM_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Corporate_Remuneration_Policy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 06 maja 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Podjęte uchwały ZWZA 2020.pdfPodjęte uchwały ZWZA 2020.pdf Uchwały podjęte przez ZWZA
Adopted resolutions AGM 2020.pdfAdopted resolutions AGM 2020.pdf Adopted resolutions AGM
Corporate Remuneration Policy.pdfCorporate Remuneration Policy.pdf Corporate Remuneration Policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Resolutions adopted by the Annual General Meeting of
Shareholders on May 6th, 2020.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the resolutions adopted by the Annual General
Meeting of Shareholders that was held on May 6th, 2020.


At the same time, the Company informs that the Annual General Meeting of
Shareholders has not resigned from any of the items on the agenda and
there were no objections raised to the any of the adopted resolutions


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-06 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki