REKLAMA

ASBISc: Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 stycznia 2022 r.

2022-01-25 09:37
publikacja
2022-01-25 09:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Adopted_resolution_by_the_EGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała NWZA.pdfUchwała NWZA.pdf Uchwała podjęta przez NWZA
Adopted resolution by the EGM.pdfAdopted resolution by the EGM.pdf Adopted resolution by the EGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of
Shareholders on January 25th, 2022.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the resolution adopted by the Extraordinary
General Meeting of Shareholders that was held on January 25th, 2022.


At the same time, the Company informs that the Extraordinary General
Meeting of Shareholders has not resigned from any of the items on the
agenda and there were no objections raised to the adopted resolution.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki