ASBISc: Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2019 r.

2019-07-15 09:31
publikacja
2019-07-15 09:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_adopted_by_the_EGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała NWZA.pdfUchwała NWZA.pdf Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Resolution adopted by the EGM.pdfResolution adopted by the EGM.pdf Resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of
Shareholders on July 15th, 2019.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the resolution adopted by the Extraordinary
General Meeting of Shareholders that was held on July 15th, 2019.


At the same time, the Company informs that the Extraordinary General
Meeting of Shareholders has not resigned from any of the items on the
agenda and there were no objections raised to the adopted resolution.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-15 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki