2,8700 zł
-3,20% -0,0950 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-02
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kw. 2019 roku - 27 lutego 2020 r.
- za I kw. 2020 roku - 7 maja 2020 r.
- za III kw. 2020 roku - 5 listopada 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2020 roku - 12 sierpnia 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny:
- Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 marca 2020 r.


Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Dates of publication of periodic reports and information on
submitting consolidated periodic reports in the financial year 2020.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the publication dates of periodic reports in
the year 2020:


Consolidated quarterly reports:


- Q4 2019 - February 27th, 2020- Q1 2020 - May 7th, 2020- Q3
2020 - November 5th, 2020


Consolidated semi-annual report:- H1 2020 - August 12th, 2020


Consolidated annual report:- Consolidated annual report for 2019 -
March 30th, 2020.


The Board of Directors informs that according to § 79(2) of the
Regulation of the Minister of Finance from March 29th, 2018 on current
and periodic information published by the issuers of securities and on
conditions of recognition of information required by the law of a
non-member country as equal ("the Regulation") the Company resigned from
publication of consolidated quarterly report for Q2 2020.


In the same time, according to § 60(3) of the Regulation, the Company
informs that it will publish consolidated periodic reports and - as an
issuer with registered office in a country other than the Republic of
Poland - the Company will not publish individual periodic reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-02 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.