2,46 zł
1,23% 0,03 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-14
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za IV kw. 2018 roku - 28 lutego 2019
- za I kw. 2019 roku - 9 maja 2019
- za III kw. 2019 roku - 7 listopada 2019

Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2019 roku - 8 sierpnia 2019

Skonsolidowany raport roczny:
- Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 28 marca 2019.


Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Dates of publication of periodic reports and information on
submitting consolidated periodic reports in the financial
year 2019.


Legal Basis:  Art. 56 item 1 section 2 Act on Public
Offering – current and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the publication dates of periodic reports in
the year 2019:


Consolidated quarterly reports:- Q4 2018 - February 28th, 2019-
Q1 2019 - May 9th, 2019- Q3 2019 - November 7th, 2019


Consolidated semi-annual report:- H1 2019 - August 8th, 2019


Consolidated annual report:- Consolidated annual report for 2018 -
March 28th, 2019.


The Board of Directors informs that according to § 79(2) of the
Regulation of the Minister of Finance from March 29th, 2018 on current
and periodic information published by the issuers of securities and on
conditions of recognition of information required by the law of a
non-member country as equal ("the Regulation") the Company resigned from
publication of consolidated quarterly report for Q2 2019.

In
the same time, according to § 60(3) of the Regulation, the Company informs
that it will publish consolidated periodic reports and - as an issuer
with registered office in a country
other than the Republic
of Poland - the Company will not publish individual periodic reports.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-14 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl