3,1100 zł
5,42% 0,1600 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2019 rok.
Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 8/2019 Spółka prognozowała, że w 2019 roku osiągnie:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,70 mld USD a 1,90 mld USD,
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 8,5 mln USD a 10,0 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2019 roku osiągnie:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pierwotnej prognozy,
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 13,0 mln USD a 14,0 mln USD.

To oznacza, że Spółka zamierza osiągnąć zysk netto po opodatkowaniu za 2019 rok wyższy o około 40% od pierwotnej prognozy.

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:
• wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i produktów Apple,
• niższych niż zakładano kosztów finansowych,
• niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych.


Pozostałe założenia prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 8/2019 nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Upward adjustment of the financial forecasts for 2019.


Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the
Company") hereby announces the adjusted Company's financial forecast for
2019.


Originally, through the current report no. 8/2019 the Company forecasted
for 2019 that it would reach the following:- Sales revenues at the
level between USD 1.7 billion and USD 1.9 billion,- Net profit after
tax at the level between USD 8.5 million and USD 10.0 million.


After adjustment, the Company forecasts for 2019 that it will reach the
following:- Sales revenues at the level of the original forecast,-
Net profit after tax at the level between USD 13.0 million and USD 14.0
million.


That means that the Company is aiming to achieve a net profit after tax
for 2019 approx. 40% higher compared to the original forecast.


The reason for the upward adjustment is the result of:• an increase
in sales of higher-margin products and solutions in both Value Added
Distribution (VAD) and APPLE products,• lower than anticipated
financial expenses,•lower than anticipated operating costs.


Other assumptions described in the current report no. 8/2019 have not
been changed.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.