REKLAMA

ASBISc: Nabycie akcji własnych

2022-08-23 18:30
publikacja
2022-08-23 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_transakcji_nabycia_akcji_wlasnych_16.08_-23.08.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 16 - 23 sierpnia 2022 r. nabyła łącznie 30 000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 15,70 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,054% kapitału zakładowego i daje 30 000 głosów (0,054%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 318 000 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,573% kapitału zakładowego i dających 318 000 głosów (0,573%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych 16.08 -23.08.2022.pdfZestawienie transakcji nabycia akcji własnych 16.08 -23.08.2022.pdf Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych w okresie od 16.08.2022 r. do 23.08.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Purchase of own shares


Legal basis: other regulations


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the
Company”) hereby informs that in order to execute Resolution no. 1 of
the EGM from March 28th, 2022, the Company during market sessions
between 16th – 23th August 2022, purchased a total number of 30,000 own
shares.


The average unit price of the purchase was PLN 15.70 per share.


The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.


The purchased package is 0.054% of share capital and gives 30,000 votes
(0.054%) at the AGM.


After this transaction, the Company has a total of 318,000 own shares,
representing 0.573% of share capital and giving 318,000 votes 0.573% at
the General Meeting of Shareholders.


Detailed information on the purchase of own shares the Company provides
with the attachment.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Constantinos Tziamalis Wiceprezes Grupy ASBIS
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki