REKLAMA
Tour de spółki

ASBISc: Nabycie akcji własnych

2020-04-07 08:22
publikacja
2020-04-07 08:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-07
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 15 lipca 2019 r. Spółka podczas sesji giełdowych w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2020 r. dokonała nabycia łącznie 30.000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 2,87 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,054% kapitału zakładowego i daje 30.000 głosów (0,054%) na WZA.

Po powyższych transakcjach Spółka posiada łącznie 325.389 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,586% kapitału zakładowego i dających 325.389 głosów (0,586%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Purchase of own shares


Legal basis: other regulations


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the
Company”) hereby informs that to execute the Resolution no. 1 of the EGM
from July 15th, 2019, the Company during market sessions between 2nd –
6th April 2020 purchased a total number of 30,000 own shares.


The average unit price of the purchase was PLN 2.87 per share.


The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.


The purchased package is 0.054% of share capital and gives 30,000 votes
(0.054%) at the AGM.


After these transactions, the Company has a total of 325,389 own shares,
representing 0.586% of share capital and giving 325,389 votes 0.586% at
the General Meeting of Shareholders.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki