ASBISc: Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

2017-08-22 08:02
publikacja
2017-08-22 08:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-22
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”, „Emitent”) w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach ogłoszoną raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że:
Szacunkowe skonsolidowane przychody za lipiec 2017 wyniosły ok. 94 mln USD i były o ok. 18% wyższe od przychodów w lipcu 2016 (79 mln USD).
Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on monthly estimated consolidated revenues


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”, „the
Issuer”) following its decision on publication of information about
estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report
no 4/2017, hereby informs that:


Estimated consolidated revenues for July 2017 amounted to approx. USD 94
million and were approx. 18% higher as compared to revenues for July
2016 (USD 79 million).


The above data is based on the the best possibile estimate by the Board
and may slightly differ from final data.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-22 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich Constantinos Tziamalis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki