REKLAMA

ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

2019-06-24 14:14
publikacja
2019-06-24 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Pan Przemysław Danowski, Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Przemysławowi Danowskiemu za pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Tomasz Grudziński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki