REKLAMA

ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.

2022-06-22 13:50
publikacja
2022-06-22 13:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do treści uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2022 r., opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2022, informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X KRS („Sąd”) datowane na dzień 21 czerwca 2022, zgodnie z którym Sąd dokonał rejestracji zmiany statutu Spółki.
Treść zmienionych lub nowych postanowień statutu:

1) § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki został zmieniony w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
„a) 1.842.528 akcji imiennych zwykłych serii A1 o nr od A1 000001 do A1 602000, od A1 802001 do A1 1203730, od A1 1416272 do A1 1633555, od A1 1815974 do A1 1835973, od A1 1983974 do A1 2023973, od A1 2948487 do A1 3510000, oraz”.

2) W § 5 ust. 1 Statutu Spółki po dotychczasowym pkt b), zaś przed dotychczasowym pkt c), dodaje się nowy pkt ba) o następującym brzmieniu:
„ba) 1.667.472 akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o nr od A3 0000001 do A3 1667472, oraz”.

3) Zmienia się § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
„Akcje powstałe w związku z rejestracją Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

4) Zmienia się § 5 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
„Akcje objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w spółce Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

5) Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
„Wszystkie akcje serii A2, serii A3, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”.


W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity statutu.pdfTekst jednolity statutu.pdf Tekst jednolity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki