REKLAMA

ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-04-29 15:49
publikacja
2022-04-29 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AM_ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AM_projekty_uchwal_WZA_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AM_Regulamin_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AM_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AM_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej__z_wynikow_oceny_sprawozdan_fin.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AM_sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_Rady_Nadzorczej_w_roku_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się dnia 26 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. projekty uchwał,
3. regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, to jest:
a) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Spółki,
b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności.

Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 31 marca 2022 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne w zakładce „Raporty okresowe”.
Załączniki
Plik Opis
AM_ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfAM_ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
AM_projekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdfAM_projekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał
AM_Regulamin_WZA.pdfAM_Regulamin_WZA.pdf Regulamin udziału w ZWZ
AM_sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfAM_sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
AM_sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań fin.pdfAM_sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań fin.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Spółki
AM_sprawozdanie z działalności w Rady Nadzorczej w roku 2021.pdfAM_sprawozdanie z działalności w Rady Nadzorczej w roku 2021.pdf Sprawozdanie RN z działalności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki