ARTERIA S.A.: wyniki finansowe

2020-07-01 01:04
publikacja
2020-07-01 01:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_ARTERIA_SA_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ARTERIA_SA_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_ZARZADU_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Arteria_SA_BSSF_2019_oswiadczenie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ARTERIA_S.BES.__BSSF__Sprawozdanie_BR_z_badania_za_rok_2019_-_30_czerwca_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 190 274 176 982 44 231 41 478
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 378 5 283 1 250 1 238
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 794 3 406 882 798
IV. Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej 2 658 2 590 618 607
V. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 552 13 552 2 453 3 176
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 322) (4 164) (1 005) (976)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 055) (8 052) (1 175) (1 887)
IX. Przepływy pieniężne netto Razem 1 175 1 336 273 313
X. Aktywa trwałe 50 571 50 847 11 875 11 825
XI. Aktywa obrotowe 78 029 70 881 18 323 16 484
XII. Aktywa Razem 128 600 121 728 30 198 28 309
XIII. Zobowiązania Razem 78 238 73 017 18 372 16 981
XIV. Zobowiązania długoterminowe 8 591 19 527 2 017 4 541
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 69 647 53 490 16 355 12 440
XVI. Kapitały własne 50 362 48 711 11 826 11 328
XVII. Kapitał zakładowy 854 854 201 199
XVIII. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
XIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,62 0,61 0,14 € 0,14 €
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,8 11,41 2,77 € 2,65 €
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK ARTERIA SA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2019.pdfGK ARTERIA SA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2019.pdf
GK ARTERIA SA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU_2019.pdfGK ARTERIA SA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU_2019.pdf
GK Arteria SA_BSSF_2019_oświadczenie.pdfGK Arteria SA_BSSF_2019_oświadczenie.pdf
GK ARTERIA S.BES. _BSSF_ Sprawozdanie BR z badania za rok 2019 - 30 czerwca 2020.pdfGK ARTERIA S.BES. _BSSF_ Sprawozdanie BR z badania za rok 2019 - 30 czerwca 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2020-07-01 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
2020-07-01 Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Andrzej Pulut Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki