4,8400 zł
2,54% 0,1200 zł
Arteria SA (ARR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_ARTERIA_RAPORT_I_POLROCZE_2018_28_09.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ARTERIA_SA_PSSF_2018_MSR_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ARTERIA_SA_PSF_2018_MSR_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 85 504 84 187 20 168 19 821
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 490 2 250 587 530
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 308 1 380 309 325
IV. Zysk (strata) netto przypadający Jednostce Dominującej 858 718 202 169
V. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 667 6 806 1 336 1 602
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (2 202) (2 689) (519) (633)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 130) (6 690) (502) (1 575)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 1 335 (2 573) 315 (606)
X. Aktywa trwałe 51 247 103 415 11 749 24 468
XI. Aktywa obrotowe 64 887 59 864 14 877 14 164
XII. Aktywa razem 116 134 163 279 26 626 38 632
XIII. Zobowiązania razem 69 198 73 939 15 865 17 494
XIV. Zobowiązania długoterminowe 30 377 32 354 6 965 7 655
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 38 821 41 585 8 900 9 839
XVI. Kapitały własne przynależne Jednostce Dominującej 46 936 89 340 10 761 21 138
XVII. Kapitał akcyjny 854 854 196 202
XVIII. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
XIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 zł 0,17 zł 0,05 € 0,04 €
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,99 zł 20,93 zł 2,52 € 4,95 €
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK ARTERIA_RAPORT_I_POLROCZE_2018_28_09.pdfGK ARTERIA_RAPORT_I_POLROCZE_2018_28_09.pdf
GK ARTERIA_SA_PSSF_2018_MSR_raport.pdfGK ARTERIA_SA_PSSF_2018_MSR_raport.pdf
ARTERIA_SA_PSF_2018_MSR_raport.pdfARTERIA_SA_PSF_2018_MSR_raport.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-28 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2018-09-28 Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu
2018-09-28 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.