REKLAMA

ARTERIA S.A.: Wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia

2021-08-27 17:43
publikacja
2021-08-27 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2021 z dnia 12 marca oraz nr 13/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, w których poinformowano o zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia („Zamawiający”) na obsługę Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, Zarząd Arteria S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości o otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia wyżej wskazanej umowy ze skutkiem jej wygaśnięcia na dzień 3 września 2021 roku. Jako przyczynę rozwiązania Zamawiający wskazał spadek społecznego zainteresowania usługą w związku ze znacząco niższą liczbą realizowanych szczepień.

Jednocześnie Spółka informuje, iż według dokonanych szacunków, łączne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotu umowy do czasu jej rozwiązania osiągnie poziom przekraczający 95% założonego budżetu, który był ustalony na kwotę 41 217 725,09 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 09/100) brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2021-08-27 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki