4,8400 zł
2,54% 0,1200 zł
Arteria SA (ARR)

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań na 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-09
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań na 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy Pro Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3931 jako podmiotu uprawnionego do zbadania następujących sprawozdań finansowych Arteria S.A. oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2018 :

1/ sprawozdania finansowego Arteria S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
2/ śródrocznego sprawozdania finansowego Arteria S.A. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.,
3/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
4/ śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Arteria S.A. do zawarcia stosownej umowy z firmą Pro Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia wyżej wskazanych badań.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-09 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2018-08-09 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.