3,56 zł
0,00% 0,00 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami, w celu wyrażenia zgody na pozyskanie dodatkowego finansowania Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-20
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami, w celu wyrażenia zgody na pozyskanie dodatkowego finansowania Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper Spółka Akcyjna ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę ("Obligacje"), którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 9 września 2016 ("Obligatariusze ICA") ("Zgromadzenie Obligatariuszy ICA").
Na Zgromadzeniu Obligatariuszy ICA stawili się Obligatariusze ICA reprezentujący 70,3 % łącznej wartości nominalnej Obligacji. Wszyscy Obligatariusze ICA obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy ICA oddali głosy "ZA" uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zadłużenia finansowego w formie kredytu terminowego do kwoty 25.820.000,00 złotych, który ma zostać udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako dodatkowa transza w ramach umowy kredytów z dnia 9 września 2016 roku, w celu finansowania lub refinansowania spłaty zadłużenia Arctic Paper Grycksbo AB z tytułu leasingu udzielonego przez Svenska Handelsbanken AB.
Wyciąg z protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy ICA zostanie opublikowany przez Spółkę po sporządzeniu protokołu przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy ICA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 04/2018


Dated: February 20th 2018


Subject: Meeting of the Bondholders who acceded to the intercreditor
agreement to grant consent to obtaining additional financing for the
Company


General legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper Spółka Akcyjna(the "Company"), with
reference to the current report no 02/2018 dated 29 January 2018,
informs that the Meeting of the Bondholders of Series A bonds, issued by
the Company (the "Bonds"), who acceded to the Intercreditor agreement on
9 September 2016 (the "ICA Bondholders") (the "ICA Bondholders'
Meeting"), took place on 20 February 2018.


The ICA Bondholders' Meeting was attended by ICA Bondholders
representing 70.3% of the total nominal value of the Bonds. All ICA
Bondholders attending the ICA Bondholders' Meeting voted "FOR" the
resolution on consent for the Company to contract financial indebtedness
in the form of a term facility of up to PLN 25,820,000.00 to be granted
by Bank Zachodni WBK S.A. and BGŻ BNP Paribas S.A. as an additional
tranche under the facilities agreement of 9 September 2016, in order to
finance or refinance repayment of Arctic Paper Grycksbo AB's
indebtedness under a lease granted by Svenska Handelsbanken AB.


The extract from the minutes of the ICA Bondholders' Meeting will be
published by the Company after the minutes of the ICA Bondholders'
Meeting are drawn up by the Chairperson.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-20 Per Skoglund Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl