REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Uruchomienie elektrowni wodnej w Arctic Paper Munkedals

2021-02-01 18:00
publikacja
2021-02-01 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uruchomienie elektrowni wodnej w Arctic Paper Munkedals
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy elektrowni wodnej w papierni w Munkedal, informuje o zakończeniu inwestycji i uruchomieniu rozbudowanej elektrowni.
Celem projektu było wzmocnienie zrównoważenia środowiskowego zakładu oraz zwiększenie samowystarczalności energetycznej papierni poprzez zwiększenie ilości energii produkowanej przez elektrownię wodną w Arctic Paper Munkedals z 2 do 6 MW.
Wartość inwestycji wyniosła 100 mln koron szwedzkich (ok. 45 mln PLN). Projekt został sfinansowany częściowo z kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Arctic Paper Munkedals Kraft AB oraz ze środków własnych.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 02/2021


Date: 1st February 2021


Temat: Commissioning of a hydro-power plant Arctic Paper Munkedals

General legal basis:


Art. 17 sec. 1 MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”) in
reference to the current report no.06/2018 dated March 13th, 2018
regarding the decision to launch an investment in the expansion of the
hydro power plant at the Munkedal mill, informs about the completion of
the investment and the commissioning of the expanded power plant.


The aim of the project was to strengthen the mill's environmental
sustainability and increase the energy self-sufficiency of the mill by
increasing the amount of energy produced by the Arctic Paper Munkedals
hydropower plant from 2 to 6 MW.


The value of the investment was SEK 100 million (approx. PLN 45
million). The project was financed partly from a loan taken by the
subsidiary Arctic Paper Munkedals Kraft AB and with equity.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-02-01 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki