REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.

2021-05-27 08:10
publikacja
2021-05-27 08:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATC_RB0182021_uchwaly_zal_1_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_uchwaly_zal_1_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_zal_2_PL_FINAL_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2019_2020_APSA_pakiet.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_zal_2_ENG_FIN_APSA_REMUNERATION_REPORT_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_zal3_SVB_REPORT_PL_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_zal_3_SVB_REPORT_ENG_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_BIO_zal4_POL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0182021_BIO_zal4_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. – załącznik nr 1.
Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie były uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020” wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta – załącznik nr 2.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku - załącznik nr 3.
3. Noty biograficzne kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A., zgłoszonych przez akcjonariusza Nemus AB – załącznik nr 4.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0182021_uchwały_zal_1_PL.pdfATC_RB0182021_uchwały_zal_1_PL.pdf
ATC_RB0182021_uchwały_zal_1_ENG.pdfATC_RB0182021_uchwały_zal_1_ENG.pdf
ATC_RB0182021_zal 2 PL FINAL SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2019 2020 APSA pakiet.pdfATC_RB0182021_zal 2 PL FINAL SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2019 2020 APSA pakiet.pdf
ATC_RB0182021_zal 2 ENG FIN APSA REMUNERATION REPORT 2019 2020.pdfATC_RB0182021_zal 2 ENG FIN APSA REMUNERATION REPORT 2019 2020.pdf
ATC_RB0182021_zal3 SVB REPORT PL 2020.pdfATC_RB0182021_zal3 SVB REPORT PL 2020.pdf
ATC_RB0182021_zal 3 SVB REPORT ENG 2020.pdfATC_RB0182021_zal 3 SVB REPORT ENG 2020.pdf
ATC_RB0182021_BIO_zal4_POL.pdfATC_RB0182021_BIO_zal4_POL.pdf
ATC_RB0182021_BIO_zal4_ENG.pdfATC_RB0182021_BIO_zal4_ENG.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 18/2021


Dated: May 27th 2021

Subject: Contents of the draft resolutions of the Ordinary Shareholders
Meeting dated June 22, 2021.

General legal basis:


Offering Act, article 56 clause 1 item 2 – current and periodic
information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. („Company”) submits the
contents of the draft resolutions, which will be subject to discussion
of the Ordinary Shareholders Meeting dated June 22, 2021 – attachment
no.1.


Concurrently with reference to the current report, the Company provides
documents relevant to the resolutions, which were not previously
disclosed to the public:


1. “Remuneration Report of Members of the Management Board and
Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the years 2019-2020” together
with report of the independent auditor - attachment no. 2.


2. Report on the activities of the Supervisory Board of Arctic Paper
S.A. in 2020 - attachment no. 3.


3. Biographical notes of candidates for Members of the Supervisory Board
of Arctic Paper S.A., proposed by the shareholder Nemus AB – attachment
no.4.


Legal basis for publication:


Minister of Finance directive of March 29, 2018 on current and periodic
information provided by issuers of securities, and on conditions of
equivalence of information required to be provided under non-Member
State law, §19, clause 1, item 2.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-05-27 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki