4,05 zł
-1,46% -0,06 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-04
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:


Raport roczny za 2017 rok 09.04.2018
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 09.04.2018
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 14.05.2018
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku 27.08.2018
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku 12.11.2018

Zarząd Arctic Paper S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259) („Rozporządzenie”). Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.


Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) §83 ust. 1 oraz ust. 3 i §103 ust. 1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 01/2018


Dated: January 4th 2018


Subject: Dates of periodic reports publication in 2018


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Contents:


Management board of Arctic Paper S.A. herewith announces dates of
publication of periodic reports in 2018 :
2017 annual report 09.04.2018


Consolidated 2017 annual report 09.04.2018


1-st quarter 2018 consolidated quarterly report 14.05.2018


1-st half 2018 consolidated quarterly report 27.08.2018


3-rd quarter 2018 consolidated quarterly report 12.11.2018

By this statement the Management Board of Arctic Paper S.A. confirms
that the Company will be submitting consolidated quarterly reports
containing quarterly financial data as required under §83 section 1 of
the Minister of Finance Regulation of 19 February 2009 on current and
periodic information provided by the securities issuers and conditions
on which information required under law applicable in a state not being
a member state may be recognised as equivalent (Journal of Laws number
33, item 259) (“Minister of Finance Regulation”). The Company will not
publish the separate individual semi-annual report in accordance with §
83 section 3 of the Regulation.


The Company further confirms that, pursuant to §101 section 2 of the
above Regulation, it will not be publishing consolidated quarterly
report for the 4-th quarter 2017 and consolidated quarterly report for
the 2-nd quarter of 2018.

Specific legal basis:


§ 83 section 1 and 3 and § 103 section 1 of the Minister of Finance
Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information
provided by the securities issuers and conditions on which information
required under law applicable in a state not being a member state may be
recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-04 Per Skoglund Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl