4,5900 zł
-1,71% -0,0800 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Szczegółowe warunki wypłaty dodatkowej dywidendy od Spółki zależnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Szczegółowe warunki wypłaty dodatkowej dywidendy od Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 24/2019 z dnia 2 października 2019 roku, Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podjęciu w dniu 4 listopada 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Rottneros AB (”Spółka zależna”) uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy dla jej akcjonariuszy.
Zgodnie z opublikowaną przez Spółkę zależną informacją Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 6 listopada 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 11 listopada 2019 roku.
Dodatkowa dywidenda dla akcjonariuszy Rottneros AB zostanie wypłacona w wysokości 106.800.347,50 SEK, co stanowi 0,70 SEK na akcję.
Emitent posiada 51,27 % udziału we wszystkich akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Wypłata dodatkowej dywidendy w wysokości około 21,8 MPLN wpłynie istotnie na poziom przychodów Emitenta i jego wyniki finansowe.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 29/2019


Dated: November 5th 2019


Subject: Detailed conditions for the payment of an additional dividend
from Subsidiary.

General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:


In reference to the current report no. 24/2019 dated 2nd October 2019,
The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") informs
that it has received an information about the adoption by the
Extraordinary General Meeting of the subsidiary Rottneros AB
("Subsidiary") of the resolution regarding payment of an additional
dividend to its shareholders, concluded on November 4th, 2019.


Pursuant to the information published by the Subsidiary, the
Extraordinary General Meeting set the dividend day on November 6, 2019
and the dividend payment date on November 11, 2019.


The additional dividend to shareholders of Rottneros AB will be paid in
the amount of SEK 106,800,347.50, which is SEK 0.70 per share.


The Issuer owns 51.27% of total amount of shares and total amount of
vote rights in Rottneros AB. The payment of an additional dividend in
the approximate amount of 21.8 MPLN will have significant impact on the
financial results of the Company.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2019-11-05 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.