3,4500 zł
-0,58% -0,0200 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Rejestracja zmiany Statutu oraz zmiana siedziby Arctic Paper S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_tekst_jednolity_aktualny_2019_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_tekst_jednolity_aktualny_2019_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-09
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu oraz zmiana siedziby Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2019 roku.
W związku z rejestracją zmiany w Statucie zmianie uległa siedziba Emitenta.
Poprzednie brzmienie art. 1 pkt 1.3 Statutu zostało zmienione w sposób następujący: „Siedzibą Spółki jest Kostrzyn nad Odrą”.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmianę
Jednocześnie Emitent informuje, iż Zarząd w dniu 10 lipca 2019 roku (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2019) dokonał zmiany adresu siedziby Emitenta.
Nowy adres siedziby Spółki to:
Ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut tekst jednolity_aktualny_2019 PL.pdfStatut tekst jednolity_aktualny_2019 PL.pdf Tekst jednolity Statutu Arctic Paper S.A.
Statut tekst jednolity_aktualny_2019 ENG.pdfStatut tekst jednolity_aktualny_2019 ENG.pdf Consolidated text of Articles of Association Arctic Paper S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 25/2019


Date of preparation: 9th October 2019


Subject: Registration of the amendment to the Articles of Association
and change of registered office of Arctic Paper S.A.


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby
informs that today it has received an information about the registration
by the District Court of Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII
Commercial Department of the National Court Register changes in the
Company's Articles of Association approved by the resolution no. 9 of
the Ordinary Shareholders Meeting on 28th May 2019.


In connection with the registration of the amendment to the Articles of
Association, the seat of the Company has changed.


The previous wording of Article 1 point 1.3 of the Articles of
Association was amended as follows: " The Company’s registered office is
Kostrzyn nad Odrą".


Enclosed to this report, the Issuer provides the consolidated text of
the Articles of Association, taking into account the abovementioned
amendment.


In reference, the Company informs that on 10th July 2019, the Management
Board (reported in current report no 14/2019) changed the address of the
Company's registered office. The company's new address is:


Ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
Legal basis for publication:


§ 5 item 1 and 10 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 concerning current and periodical information published by
issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information
required by laws of a non-Member State.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-09 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2019-10-09 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.