REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną

2021-07-22 10:15
publikacja
2021-07-22 10:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za dwa kwartały 2021 roku o następujących parametrach:

Za dwa kwartały 2021

MLN PLN

Przychód 507
EBITDA 75
Wynik netto 35

MLN SEK

Przychód 1.133
EBITDA 167
Wynik netto 79

EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami
Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą stanowiły istotną część skonsolidowanych wyników za dwa kwartały roku 2021 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 25/2021


Dated: July 22nd 2021


Subject: Publication of interim 2Q 2021 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 22nd July 2021 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 2Q 2021 report with the following
parameters:


YTD 2Q 2021MLN PLNRevenues 507EBITDA 75Net
result 35MLN SEKRevenues 1,133EBITDA 167Net
result 79EBITDA - Operating income before depreciation,
amortization and impairment charges.


Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results will constitute a significant part of Arctic
Paper Group’s consolidated interim 2Q2021 results.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-07-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki