4,07 zł
0,00% 0,00 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Inwestycja w Arctic Paper Kostrzyn S.A. - zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Inwestycja w Arctic Paper Kostrzyn S.A. - zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki wraz z Radą Nadzorczą podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego zwiększenia mocy produkcyjnych w spółce zależnej Arctic Paper Kostrzyn S.A. poprzez modernizację tej papierni.
Celem projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki z obecnych 285 tysięcy ton papieru rocznie do około 315 tysięcy ton. Wartość projektu jest szacowana na około 10 milionów EUR (około 42 miliony PLN) i zostanie sfinansowana ze środków transzy B kredytu inwestycyjnego udostępnionego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Spółka informowała o zawarciu ww. umowy kredytu inwestycyjnego w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku). Zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na pierwszą połowę 2019 roku.

Poza zwiększeniem zdolności produkcyjnych planowana inwestycja wpłynie na wzrost efektywności wykorzystania zasobów i sprawności operacyjnej zakładu w Kostrzynie. Inwestycja wzmocni konkurencyjność produktów Grupy Arctic Paper i będzie miała wpływ na jej przyszłe wyniki operacyjne.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 19/2017


Dated: 15 December 2017


Subject: Investment in Arctic Paper Kostrzyn S.A. – increase of
production capacity in the Mill


Legal basis:


Art. 17.1 of MAR – inside information


Content:


The Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”) herewith informs
that on 14 December 2017, together with the Supervisory Board it took a
decision to launch an investment project in the Company’s subsidiary
Arctic Paper Kostrzyn S.A. with the aim to expand the latter’s
production capacity by modernising the Mill.


The aim of the project is to increase the Mill’s annual production
capacity to 315,000 tonnes of fine paper, compared to 285,000 tonnes
today. The investment, estimated at approximately EUR 10m (approx. PLN
42m), will be financed with funds from tranche B of the investment loan
from the European Bank of Reconstruction and Development (the Company
informed about the conclusion of the investment loan facility agreement
in its current report No. 20/2016 dated 9 September 2016). The project
is planned for completion in the first half of 2019.


Apart from expanding the Mill’s capacity, the planned investment will
increase the resource and operating efficiency of the Kostrzyn Mill. It
will increase competitiveness of the Group’s products and influence
future operational results of the Group.


Specific legal basis:


Art. 17.1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-15 Per Skoglund Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl