4,0600 zł
2,53% 0,1000 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Decyzja Zarządu Spółki ws. wypłaty dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Decyzja Zarządu Spółki ws. wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”), biorąc pod uwagę wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2019 rok, które Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 3/2020, w dniu dzisiejszym podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku netto Emitenta za 2019 rok w wysokości 20 groszy na akcję.

Ostateczną rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2019 rok Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019 rok, co nastąpi w dniu 26 marca 2020 roku.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 4/2020


Dated: February 27th 2020


Subject: Decision of the Company's Management Board regarding dividend
payment

General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – Inside information

Content:


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) in reference
with the publication of preliminary financial results of the Company and
the Arctic Paper S.A. Group for 2019, which the Company published in
current report no. 3/2020 dated 27th of February 2020, herewith informs
that it will recommend to the Annual General Meeting of the Company the
payment of dividend from the Issuer's net profit for 2019 in the amount
of 0,20 PLN per share.

The final recommendation regarding the distribution of net profit for
2019 will be presented by the Management Board to the Annual General
Meeting after the publication of the Company's annual report for 2019,
which will take place on March 26, 2020.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-27 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-02-27 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.