REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

2021-06-22 18:01
publikacja
2021-06-22 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Akcjonariusz
NEMUS HOLDING AB

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ
40 366 449

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ
40 366 449

Udział w liczbie głosów na ZWZ
99,56%

Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce
58,26%Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej - WZA lista powyżej 5%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no 23/2021


Dated: 22nd June 2021


Subject: Shareholders holding no less than 5% of number of votes at the
Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A.


General legal basis:


Article 70 section 3 of Public Offering Act


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) makes public
the information regarding the list of shareholders holding no less than
5% of number of votes at the Ordinary Shareholders Meeting (“OSM”) from
22 June 2021.ShareholderNEMUS HOLDING ABNumber of
votes registered at OSM40 366 449Number of votes from shares
registered at OSM40 366 449


Share in number of votes at OSM99,56%Share in total number
of votes in the Company58,26%Legal basis for publishing of
the report:


Article 70 section 3 of Public Offering Act


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-06-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki